Публічний договір

Об’єкт: ХОСТЕЛ «Музейний» https://www.hostel-kiev.com/

м. Київ

Викладений нижче текст є публічним договором, адресованим будь-яким особам відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України.

Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту вчинення Замовником послуги тимчасового проживання дій, передбачених в даному договірі і що означають його беззастережне приєднання до всіх умов цього публічного договору без будь-яких застережень, виключень і обмежень.

Предмет договору та інші загальні положення

Згідно з умовами цього договору оферти, Виконавець надає Замовнику послуги тимчасового проживання в хостелі «Музейний», розташованому в житловому приміщенні за адресою: провулок Музейний, д. 8-б, кв 2, м .Київ, Україна (далі Хостел). А Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги в терміни і в порядку, передбаченими цим договором і Правилами проживання в хостелах.

Виконавець зобов'язується надати Замовнику в користування койко-місце (ліжко-місця), кімнати-номера або номер (на вибір) зі спальними місцями (далі по тексту «Об'єкт») в житловому приміщенні Виконавця, придатні для тимчасового проживання за плату згідно з пропозиціями та цінами виконавця.

Замовники не володіють самостійним правом користування приміщенням.

 

Права і обов'язки сторін за договором

1. Виконавець зобов'язується

1.1. Передати Об'єкт в стані, придатному для проживання (перебування), стежити за чистотою і порядком на об'єкті.

1.2. Протягом терміну дії цього договору надавати Замовнику послуги власними коштами як самостійно, так і з залученням третіх осіб.

1.3. Надавати інформацію по телефону, електронній пошті, через третіх осіб і іншими можливими способами про які надають послуги та їх вартість згідно з пропозиціями та цінами Виконавця.

1.4. Задовольняти заявки (бронювання) потенційних Замовників на надання послуг тимчасового проживання, своєчасно забезпечувати виконання заявок (замовлень) при наявності можливості їх виконання.

1.5. Своєчасно інформувати Замовників про всі зміни, доповнення, пов'язаних з наданням послуг за цим договором.

1.6. Передавати Замовнику всі необхідні документи, пов'язані з наданням послуг.

1.7. Розмістити перелік послуг, що входять у вартість проживання, на сайті хостелу «Музейний» https://www.hostel-kiev.com/

1.8. Зберігати заброньоване місце до 12:00 дати що наступає за добу до дати бронювання, якщо ця бронь не гарантована передоплатою чи банківською картою, або підтверджена Замовником особисто по телефону, електронною поштою, чи іншим засобом зв’язку.

1.9. При гарантованому бронюванні зберігати місце до 06:00 дня, наступного за днем ​​заїзду.

 

2. Замовник зобов'язується

2.1. Ознайомитися з цим Договором оферти, інформацією, наданою на сайті хостелу «Музейний» https://www.hostel-kiev.com/   , в тому числі Правилами проживання, які є невід'ємним додатком цього договору. При цьому Замовник визнає, що, замовляючи і використовуючи Об'єкт і сервіси Виконавця, він повною мірою і беззастережно приймає умови даної оферти.

2.2. Надати Виконавцю необхідні особисті дані, в тому числі дані паспорта (свідоцтва про народження), необхідні для тимчасового проживання (перебування), заповнити анкету клієнта (на вимогу Виконавця)., тим самим погоджуючись, що ознайомлений з нормами закону України "про захист персональних даних" і даю свою згоду на збір і обробку своїх персональних даних.

2.3. Оплатити при заселенні замовлені Виконавцю послуги в розмірі, строки та порядку, встановлені цим Договором, за діючими на дату бронювання цінами.

2.4. У разі оплати замовлення банківською картою через Інтернет користуватися тільки банківською картою, що належить Замовнику. Щоб уникнути шахрайства Виконавець перевіряє платіж і для вирішення можливих питань, зв'язується з Замовником. У разі якщо Замовник недоступний або питання залишається невирішеним, Виконавець залишає за собою право анулювати даний замовлення і повертає кошти на банківську карту власника.

2.5. Забезпечувати безперешкодний доступ Виконавця до Об'єкту.

2.6 При проживанні в житловому приміщенні дотримуватися Правил проживання, представлені на сайті хостелу «Музейний» https://www.hostel-kiev.com/

2.7. Своєчасно здати об'єкт, оплатити наявну на дату виїзду заборгованість, при необхідності відшкодувати збитки, завдані майну Виконавця з вини Замовника.

2.8. Внести поворотний депозит за майно хостела, який видається Замовнику в користування, в розмірі 100% його вартості.

 

3. Виконавець має право

3.1. Відмовити в розміщенні та наданні заявлених послуг в разі:

- порушень умов оплати заявлених послуг;

- порушень Правил проживання, представлених на сайті хостелу «Музейний» https://www.hostel-kiev.com/ , умов цього Договору оферти;

- відмова від згоди (часткового або повного) з умовами цього Договору оферти, внутрішніми регламентуючими документами, що визначають порядок проживання та поведінки.

3.2. Стягнути з Замовника або вимагати відшкодування повної вартості наданих послуг і / або відшкодування збитків, завданих майну Виконавця..

3.3. Відключати і включати сервіс, виробляти профілактичні роботи на сервері та іншому обладнанні, задіяному в наданні послуг у зручний час, інформуючи про це Замовників на сайті хостелу «Музейний» https://www.hostel-kiev.com/

3.4. Використовувати третіх осіб для прийому платежів за послуги.

3.5. Виселити Замовника з Об'єкту при неузгоджену відсутності Замовника за місцем проживання більше доби, або після закінчення шести годин з моменту настання розрахункової години, при цьому Виконавець не зобов’язаний забезпечувати зберігання речей і матеріальних цінностей Замовника..

3.6. У виняткових випадках замінювати номера або койко-місця, підтверджені раніше, на номери або койко-місця тієї ж або вищої категорії без додаткової оплати.

3.7. Замінювати номера або койко-місця Замовнику, забронювати тривале проживання (1 тиждень) з фіксованою оплатою.

3.8. Відповідно до політики ануляції (ануляція- відмова в заброньованих послугах з попередньою оплатою) , повернення грошових коштів Замовнику в разі його не заїзду в хостел проводитися протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підтвердження від адміністратора – ануляції. 

4. Замовник має право

4.1. Отримувати заявлені і узгоджені послуги в повному обсязі на узгоджених умовах.

4.2. Контролювати якість і своєчасність надання послуг.

4.3. Відмовитися в будь-який час від послуг проживання, а також від надання додаткових послуг за умови повного розрахунку за вже надані послуги.

5. Платежі та порядок розрахунків

5.1. Вартість послуг за цим договором визначається, як ціна за Об'єкт, певна Виконавцем, діюча на момент замовлення (бронювання).

5.2. Оплата може бути проведена як готівкою або безготівковими коштами (в тому числі за допомогою електронних платіжних засобів) після прибуття, так і шляхом попереднього банківського переказу.

5.3. Фактом оплати вважається момент надходження грошей на розрахунковий рахунок Виконавця або касу Виконавця.

5.4. Виконавець в обов'язковому порядку надає Замовнику документи, що підтверджують оплату послуг.

5.5. Якщо Замовник анулює гарантоване бронювання пізніше ніж за добу до дати заїзду Виконавець має право стягнути з Замовника вартість проживання за одну добу. Якщо ануляція замовлення була здійсненна не з причини Замовника, вартість оплачених та не отриманих послуг повертається 100%.

5.6. Якщо Замовник проживає на об'єкті менш запланованого і оплаченого строку проживання, то оплата за надані послуги повертається за вирахуванням 15% комісії від суми до повернення + сума проживання за одну добу.

6. Відповідальність, вирішення спорів

6.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором. Виконавець не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання послуг зі свого боку, а також з боку третіх осіб, що виникли через нестачу, недостовірності, недостатності та / або невідповідності відомостей та документів, наданих Замовником, а також в результаті інших порушень умов цього Договору з боку Замовника.

6.2. Виконавець не несе відповідальності в разі відмови в розміщенні в день звернення Замовника за відсутності умов для розміщення, або несвоєчасного (за добу) підтвердження Замовником негарантованого бронювання.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих послуг з особистої суб'єктивної оцінки Замовника.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за якість наданих комунальних послуг перед Замовником, але зобов'язаний надати об'єктивну інформацію про плановані роботах міських і / або комунальних служб і організацій, які можуть відбитися на якості надаваних Виконавцем послуг, на сайті хостелу «Музейний» https://www.hostel-kiev.com/.

6.5. Замовник і Виконавець несуть відповідальність за збереження конфіденційності даних, що надаються / прийнятих з метою бронювання послуг Виконавця і оформлення проживання.

6.6. Замовник враховує інтереси всіх осіб, зазначених у заявці (броні) і несе персональну відповідальність перед Виконавцем за правильність наданих відомостей про них, за виконання цими особами всіх зобов'язань, включаючи зобов'язання по оплаті наданих послуг та сплати штрафних санкцій.

6.7. Сторони зобов'язуються докладати всіх зусиль для досягнення згоди щодо можливих спірних питань шляхом переговорів.

6.8. При неможливості досягнення такої згоди, що виникли питання підлягають розгляду в суді за правилами передбаченими чинним законодавством України.

6.9. З усіх інших питань, не передбачених в цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

7. Обставини непереборної сили

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором, у разі якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили, які не могли передбачити і запобігти розумними заходами. З настанням форс-мажорних обставин строки виконання зобов'язань сторонами в відповідно відсуваються на час дії обставин форс-мажору.

7.2. До обставин непереборної сили відносяться стихійні лиха, пожежі, військові дії, різке підвищення або зниження курсів валют, державні перевороти, які забороняють або інші дії органів державної влади, служб комунального господарства, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах, перепади напруги в електромережі, дія шкідливих програм, а також недобросовісні дії третіх осіб, що виразилися в діях, спрямованих на несанкціонований доступ та / або виведення з ладу программного і / або апаратного комплексу кожної із Сторін, терористичні і акти, а також інші обставини, що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань повністю або частково.

7.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, повинна негайно (в термін не пізніше 5 робочих днів) сповістити іншу сторону про початок і про закінчення дії обставин форс-мажору, що перешкоджають виконанню зобов'язань за цим договором з подальшим документальним підтвердженням такої обставини з боку компетентного або уповноваженого державного органу.

7.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення сторони про початок дії обставин непереборної сили позбавляє її в подальшому права посилатися на них як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором.

7.5. Якщо обставини непереборної сили та / або їх наслідки тривають більше 30 (тридцяти) календарних днів поспіль, то Договір може бути розірваний за ініціативою однієї зі сторін шляхом направлення на адресу іншої сторони письмового повідомлення.

8. Зміна і розірвання договору

8.1. Цей договір вступає в силу з моменту початку оформлення замовлення Замовником послуг Виконавця будь-яким з можливих способів (по телефону, через сайт, служби бронювання і т.п.) і діє на весь термін надання послуг.

8.3. Замовник має право в будь-який момент відмовитися від послуг Виконавця, згідно з правилами анулювання замовлення, при повному розрахунку за вже надані послуги. Відмова Замовника тягне за собою припинення перед ним всіх зобов'язань Виконавця з моменту такої відмови.

8.4. Виконавець має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, не мотивуючи.

8.5. Виконавець має право змінювати умови даного Договору, вводити додаткові Додатки до цього Договору без попереднього повідомлення Замовника. Знаючи про такі можливості, Замовник згоден з тим, що вони можуть проводитися. У разі якщо Замовник продовжує користуватися послугами Виконавця після таких змін, дана обставина означає згоду Замовника з ними.

8.6. Сторони не мають права передавати свої права або обов'язки за цим договором третім особам, за винятком законних правонаступників, без письмової згоди іншої сторони.

9. Виконавець

Реквізити:

   

ФОП  КОВАЛЕВСЬКА ЕЛЕОНОРА ЕСКЕНДЕРІВНА

      01001, м. Київ, провулок Музейний, 8б, ап.2

              

 

        Телефон +38 (095) 2882707;

        https://www.hostel-kiev.com/

        e-mail: casa.de.ella.hostels@gmail.com

 

 

Додаток № 1

До публічного договору

Правила хостела:

Загальні:

(Бронь, оплата, розміщення і зберігання)

 • Хостел призначений для тимчасового проживання гостей.

 • Режим роботи хостелу  та стійка реєстрації – цілодобово.

 • Час заселення: після 14-00. При наявності вільних місць можливо більш раннє заселення:

 • Ранній заїзд з 00:00 до 06:00 оплачується в розмірі 100% від вартості першої доби.

 • Ранній заїзд з 06:00 до 12:00 оплачується в розмірі 50% від вартості першої доби.

 • Розрахунковий час: до 14:00

 • Пізній виїзд з 12:00 до 18:00 оплачується в розмірі 50% про вартість останньої доби.

 • Пізній виїзд з 18:00 до 24:00 оплачується в розмірі 100% про вартість останньої доби.

 • Заселення проводиться тільки при наявності паспорта або документа що його замінює.

 • Продовження проживання можливо тільки при наявності вільних місць.

 • Для безпеки постояльців, приміщення проживання закривається з  23-00 до 6-00 і вхід Гостей здійснюється тільки по дзвінку адміністратору, який особисто впускає і закриває приміщення.

 • Проживати без супроводу дорослих мають право діти старше 18 років.

 • Плата за весь час проживання стягується при заїзді в повному обсязі. Якщо Ви оплачуєте Ваше перебування частково, то на наступні дні Ваше місце / номер будуть відкриті до продажу.

 • Проживання в хостелі з домашніми тваринами не допускається.

 • Ціна місця, а також форма його оплати встановлюються адміністрацією.

 • Адміністрація не використовує персональні дані Гостей поза місцем їх проживання і не передає їх третім особам.

 • Адміністрація хостелу вправі підселити в кімнату постояльця будь-якої статі при наявності в ній вільного місця. Якщо постоялець бажає проживати один, він повинен оплатити повну вартість всього номера.

 • Крім спального місця, Вам надається без додаткової плати: постільна білизна та рушники, Wi-Fi, Індивідуальні шафи для речей, які закриваються (locker), кухня (холодильник, мікрохвильова піч, чайник,  скороварка, посуд), праска і прасувальна дошка на вимогу, фен, телевізор

 • За додаткову плату Вам адміністрація готова надати чай, кава, прання, заміна постільної білизни.

 • Прибирання в кімнатах і в загальних зонах проводиться щодня з 12-00 до 14-00, переконливе прохання, покинути кімнату на час прибирання. Зміна постільної білизни і рушників - один раз на тиждень або раніше за додаткову плату.

 •  Якщо Ви забронювали номер і по приїзду оплатили певну кількість днів проживання, а потім вирішили виїхати раніше, то плата повертається за вирахуванням однієї доби.

 • Всі цінні речі і документи рекомендується залишати на зберігання адміністратору. За речі, залишені без нагляду адміністрація відповідальності не несе.

 • У разі виявлення забутих речей адміністрація вживає заходів щодо повернення їх власникам. Якщо власник не знайдений, адміністрація зберігає забуті речі протягом 3 днів.

 • Адміністрація хостела не несе відповідальності за роботу міських комунікацій (аварійне відключення світла, води, тепла та ін.).

 • На період дії карантинних обмежень (на підставі Законц України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»):
        - Виконавець не несе відповідальності перед гостями та третіми особами за порушення санітарних заходів що до запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавірусів SARS-CoV-2. Кожний гість несе особисту відповідальність за дотримання санітарних правил, та погоджується фактом заселення до приміщення, що він розуміє та погоджується з постановами виконавчих органів влади, санітарними нормами та правилами діючими під час карантину і ніхто окрім нього не несе відповідальності за будь які наслідки та ризики сумісного проживання в гостях з іншими особами за даною адресою.           

           - Замовник зобов`язується: 

 1.     ДОТРИМУВАТИСЬ БЕЗПЕЧНОЇ ДИСТАНЦІЇ НЕ МЕНЬШЕ 1,5 МЕТРА ОДИН ВІД ОДНОГО, А ТАКОЖ ВІД ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУЄ.

 2.    ВХОДИТИ ДО ПРИМІЩЕННЯ, А ТАКОЖ ПЕРЕБУВАТИ ПОЗА НОМЕРОМ ТІЛЬКИ В ЗАХІСТНІЙ МАСЦІ.

 3.    НА ВХОДІ ДО ПРИМІЩЕННЯ  ОБОВЯЗКОВО  СКОРИСТУВАТИСЯ АНТИСЕПТИКОМ ДЛЯ РУК НАТИСКАЮЧИ ЗОВНІШЬОЮ ЧАСТИНОЮ ЛАДОНІ.

 4.   БІЛЯ РЕЦЕПЦИЇ ТА В ЗАГАЛЬНИХ ЗОНАХ ЗНАХОДИТИСЬ ОДНОЧАСНО НЕ БІЛЬШЕ ДВОХ ОСІБ НА ВІДСТАНІ НЕ МЕНЬШЕ 1,5 МЕТРА ОДИН ВІД ОДНОГО.

 5.   У ЗВЯЗКУ З ТИМ, ЩО ПРИБИРАННЯ В ЗАГАЛЬНИХ ЗОНАХ ПРОВОДИТЬСЯ КОЖНІ 3-4 ГОДИНИ, ЗАЗДАЛЕГІТЬ ПЛАНУВАТИ ВІДВІДУВАННЯ ДУШУ, ТУАЛЕТУ, КУХНІ.

 6.   ЧАСТІШЕ МИТИ РУКИ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ РІДКЕ МИЛО ТА БУМАЖНІ РУШНИКИ.

 7.   ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА ПЕРЧАТКИ УТИЛІЗОВУВАТИ В СПЕЦІАЛЬНУ УРНУ БІЛЯ ВХОДУ.

 8.   НА ВХОДІ В ПРИМІЩЕННЯ ОБОВЯЗКОВО ПРОХОДИТИ ТЕМПЕРАТУРНИЙ СКРІНІНГ.

 9.   ЗАВЧАСНО ПОПЕРЕДЖАТИ ВИКОНАВЦЯ ПРО ПОГАНИЙ СТАН ЗДОРОВ`Я, ОЗНАКИ ПРОСТУДИ.

 10.   ПРИ ЗАСЕЛЕННІ В ЗАГАЛЬНИЙ НОМЕР ДОТРИМУВАТИСЬ ДИСТАНЦІЇ МІЖ ЛІЖКАМИ НЕ МЕНЬШЕ 1,5 МЕТРА.

Порядок проживання

 • Гості зобов'язані дотримуватися протипожежних, санітарних правил та інших обов'язкових вимог ЖК України.

 • Забезпечувати збереження майна, меблів, обладнання в належному стані. У разі псування або втрати майна, хостелу гість відшкодовує грошову вартість зіпсованого або загубленого майна згідно з її ринкової вартості.

 • Гості зобов'язані дотримуватися правил поведінки на кухні:

 Порядок на кухні гості забезпечують самостійно

 Не залишайте на столі після використання ножі, виделки, ложки, тарілки, блюдця, обробні дошки, коробки з чаєм і без, банки з кавою і без, коробки, пакети та інші упаковки, продукти харчування.

 Якщо після прийняття їжі на столі, кухонних стільницях залишилися жирні плями, краплі рідини, а також крихти, шматки їжі та ін., Не вважайте за працю усунути наявність вищеназваних компонентів.

 Не забирайте посуд в кімнати.

 Після 22-00 просимо вас на кухні не шуміти.

 Уникайте розміщенню в холодильнику предметів і продуктів, які можуть забруднити холодильник, пролитися, розплаватися і т.п.

 Поміщайте в холодильник продукти, що мають сильний запах, в щільно закритій тарі.

 За бажанням, можете підписати свої продукти харчування.

 Пам'ятайте, що холодильник не призначений для закладки продуктів на тривале зберігання, тому не забувайте, що їжа в ньому рано чи пізно почне псуватися.

 Обсяг холодильника кінцевий - не завантажуйте його надмірно, пам'ятайте, що Ви тут не одні.

 Перед виїздом не забувайте викидати з холодильника невикористані продукти у відро для сміття.

 Не їжте чужі продукти харчування!

 Після приготування їжі відразу ж звільняйте і мийте каструлі.

 Перед миттям посуду видаліть з чашок, тарілок, з поверхні ложок, обробних дощок залишки їжі, витрусивши їх у відро для сміття.

 Якщо залишки їжі все-таки потрапили в раковину видаліть їх у відро для сміття, щоб уникнути засмічення.

 Пам'ятайте, що відро для сміття не призначене для зберігання рідин.

 Якщо виникла необхідність позбутися  продуктів, що містить рідкі компоненти їх слід злити в унітаз або в раковину.

 З метою економії місця в сміттєвому відрі бажано м'яти / складати пакети з-під соку, молока, кефіру тощо, а так само вкладати однотипну порожню тару одну в іншу.

 При переповненні сміттєвого відра не кидайте сміття поруч з ним, а повідомте про це чергового адміністратора.

 Для розігріву їжі в мікрохвильовій печі слід користуватися керамічної або пластмасовою посудом.

 Ємність з їжею повинна закриватися керамічної або пластмасовою кришкою для запобігання проливання, розбризкування та іншого попадання їжі на внутрішню поверхню мікрохвильової печі.

 При попаданні частинок, крапель і інших фрагментів їжі слід видалити їх до наступного включення мікрохвильової печі, навіть якщо особисто Ви більше їй користуватися не мають наміру.

 Пам'ятайте, що за технікою безпеки слід остерігатися попадання води на дроти і електричні розетки.

• Обов'язкове дотримання тиші з 22-00 до 9-00. У випадках порушення тиші, розпивання алкогольних напоїв, куріння в недозволеному місці, непристойної поведінки, а також порушення інших правил проживання в хостелі, до винного можуть бути застосовані заходи адміністративного впливу згідно з чинним законодавством України, аж до виселення без відшкодування оплати за проживання.

 • Обов'язково вимикайте основне освітлення після 23:00

 • Суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, заборонено в номерах користуватися електрообігрівачами, розпалювати вогонь, палити, вмикати електричні прилади (чайник, фен, плойки праски, кип'ятильникі і подібного електрообладнання) У разі виявлення ознак несправності негайно повідомити адміністрацію холстелу.

• На території проживання заборонено перебування в алкогольному сп'янінні, вживання спиртних напоїв і будь-яких наркотичних речовин! Вам буде відмовлено в розміщенні при заселенні в стані алкогольного сп'яніння, навіть в разі внесення передоплати або повної оплати номера.

На території проживання палити і розпивати алкогольні напої категорично заборонено! За куріння в приміщеннях стягується штраф, встановлений Адміністрацією. Куріння можливо в строго відведених місцях, зазначених адміністратором.

 • Забороняється порушувати громадський порядок навколо будинку, та біля парадного хостелу, а саме розпивати алкогольні напої, курити в невідведеному для цього місці, розкидати сміття, псувати та використовувати не за призначенням обладнання загального користування навколо будинку та в під’їзді,  голосно розмовляти з 22-00 до 9-00, порушувати спокій громадян які проживають по сусідству.

 • Забороняється залишати в житлових кімнатах сторонніх осіб, а також передавати їм ключі від кімнати для проживання.

•  Рекомендований час прийняття душу - до _15_ хвилин (при заселенні до 30%), до 10 хвилин (при заселенні до 50%) до 5 хвилин ( при заселенні більше 50%)., а під час включення бойлеру до 10 хв. та до 5 хвилин ( при заселенні більше 50%). Адміністрація хостелу має право вимагати дотримання цих умов та вживати заходів що до їх забеспечення.

• Йдучи з ванної кімнати Гості забирають свої особисті засоби гігієни.

• Місця для сушіння речей і взуття надаються на прохання адміністратором.

• Не дозволяється зберігати в номерах громіздкі речі, легкозаймисті матеріали, вибухонебезпечні речовини, продукти.

 • приймати їжу в номерах

• Просимо Вас при використанні Wi-Fi мережі хостела не користуватися послугами файлообмінних ресурсів (в т.ч. торрентами).

• Дозволяється слухати музику в навушниках, щоб не доставляти незручності іншим гостям.

• Дозволяється грати на музичних інструментах і включати музику тільки за погодженням з адміністрацією.

• Забороняється порушувати громадський порядок, заходити в зону робочого місця Адміністратора (комори і т.п.), ходити по хостелу з оголеним торсом, заважати і набридати іншим гостям.

 • Адміністрація не несе відповідальності за збереження речей гостей, але турбується, тому залишати без нагляду свої особисті речі заборонено.

 • У випадках, не передбачених цими правилами, адміністрація і споживач (гість хостела) керуються чинним законодавством України.

За порушення перерахованих вище правил адміністрація має право виселити порушників в будь-який час без повернення передоплати за проживання!

Дякуємо за розуміння і бажаємо доброго здоров`я та гарно відпочити у нас!

КОНТАКТЫ

CASA de EllA ТМ

МЫ ПРИНИМАЕМ

Киев, Украина

01001, переул. Музейный, 8

casa.de.ella.hostels@gmail.com

Тел.: +38(096)-185-85-52

+38(099)288-27-07

© 2018 ХОСТЕЛ КИЕВ

https://www.hostel-kiev.com

Show More

Киев, Украина

01001, ул. Десятинная, 1-3

Киев, Украина

04053, ул. Сечевых Стрельцов

хостел, отель, гостиница, готель, ночлег, ночевать, посуточно, сутки, музейный, музей, уикенд, добово, бронировать, бронь, дешево, недорого, для одного, койко-место, снять, сдать, путешествовать, турист, столица, киев, город, украина, центр, майдан, крещатик, музей, артем, метро, букинг, без посредников, hotel, hostel, booking, kiev, ukraine, centr, metro, weekend, tourist, travel  хостел, отель, гостиница, готель, ночлег, ночевать, посуточно, сутки, музейный, музей, уикенд, добово, бронировать, бронь, дешево, недорого, для одного, койко-место, снять, сдать, путешествовать, турист, столица, киев, город, украина, центр, майдан, крещатик, музей, артем, метро, букинг, без посредников, hotel, hostel, booking, kiev, ukraine, centr, metro, weekend, tourist, travel 

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White TripAdvisor Icon